Cum asigură o firmă de pompe funebre din Vâlcea caracterul solemn al unei înmormântări 1

Cum asigură o firmă de pompe funebre din Vâlcea caracterul solemn al unei înmormântări

Pierderea unei ființe dragi este unul dintre cele mai grele momente prin care îi este dat să treacă fiecărui om. Ultima îndatorire față de cei care părăsesc definitiv această lume constă în asigurarea unei ceremonii demne, în acord cu religia și credințele răposatului. Pentru persoanele din zonă, de acest lucru se pot ocupa reprezentații unei firme de pompe funebre din Vâlcea.

Iată, în cazul în care persoana decedată aparține religiei creștin ortodoxe, cum se desfășoară lucrurile la biserică, în drumul spre cimitir și apoi la cimitir!

Solemnitatea slujbei desfășurate în biserică

În lăcașul de cult, sicriul este așezat de reprezentanții unei firme de pompe funebre Valcea în pronaos, cu fața spre altar. Pe masa aflată la căpătâiul său se așază coliva, iar de partea cealaltă Sfânta Evanghelie și cartea folosită special pentru slujba înmormântării.

În timp ce preotul rostește rugăciunile cuvenite, celor prezenți li se împart lumânări aprinse, însoțite de regulă de o batistă, o pânză albă sau un prosop, uneori și de un colăcel, un covrig sau un măr. Cei care primesc aceste daruri rostesc cuvintele „Dumnezeu să-l ierte!“.

După rostirea necrologului și încheierea slujbei de înmormântare, se sărută icoana sau crucea de pe pieptul mortului, mai întâi de către clerici, în ordine ierarhică, apoi de către rudele apropiate și în final de toate celelalte persoane prezente la slujbă. Urmează rostirea rugăciunilor finale și, după ce se cântă „Veșnica pomenire“, se formează un convoi mortuar care pleacă spre cimitir.

Cum asigură o firmă de pompe funebre din Vâlcea caracterul solemn al unei înmormântări 2

Convoiul mortuar

De la capelă până la cimitir, decedatul este condus pe ultimul său drum de convoiul mortuar, care trebuie organizat în conformitate cu anumite reguli stricte, de respectarea cărora se va asigura o firmă de pompe funebre Vâlcea

Mai precis, în fruntea convoiului merge un credincios care poartă crucea de lemn ce urmează să fie așezată apoi la căpătâiul mortului. Urmează persoanele care poartă coliva și vinul, pomul cu darurile ce urmează să fie împărțite săracilor, purtătorii de coroane și sfeșnice.

Carul mortuar este precedat, de asemenea, de către preot și cântăreț. În spatele dricului merg ceilalți participanți la ceremonie, începând cu rudele apropiate ale decedatului, apoi rudele mai îndepărtate și prietenii, urmați de toți ceilalți participanți.

Ritualul desfășurat la cimitir

Odată ce convoiul ajunge la groapă, sicriul este așezat jos de către reprezentații companiei de pompe funebre Vâlcea. După ce fața persoanei decedate este acoperită cu o pânză, preotul toarnă peste el vin amestecat cu untdelemn, în formă de cruce, în timp ce rostește următoarele cuvinte: „Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi“.

Sicriul este apoi acoperit și așezat în groapă, unde preotul aruncă puțin pământ, tot în formă de cruce, rostind „Al Domnului este pământul și plinirea lui, lumea și toți cei ce locuiesc într-însa“. Apoi varsă în groapă cenușa din cădelniță și face încheierea ceremoniei, cu următoarele cuvinte: „Slavă lui Dumnezeu, Care așa a binevoit!“. Se obișnuiește, de asemenea, ca la sfârșitul slujbei preotul să rostească „Dumnezeu să-l ierte!“, iar toți credincioșii prezenți să răspundă cu aceleași cuvinte.

Apoi, reprezentanții firmei de pompe funebre din Vâlcea îi invită pe cei prezenți la parastasul care urmează să fie ținut în amintirea persoanei decedate. În acest fel, este organizată plecarea din această lume, cu deplină respectare a importanței și solemnității fiecărui moment.

Articol realizat de www.iagency.ro

CMBlog